Skip to content
Menu

WAAR KUNNEN CONSUMENTEN GEBRUIKTE AUTOBANDEN INLEVEREN?

Consumenten kunnen op twee manieren hun gebruikte of versleten autobanden inleveren: via de garage, als ze nieuwe banden laten monteren, of via de milieustraat van de gemeente waar ze wonen.

In Nederland leveren mensen gebruikte of versleten autobanden in via het principe ‘een oude voor een nieuwe’.
Consumenten betalen een wettelijke afvalbijdrage voor een nieuwe autoband. Ze kunnen de oude band daardoor kosteloos inleveren bij een garage, bandenspecialist of autodealer, als ze een nieuwe kopen, waarover ze ook weer een afvalbijdrage betalen. De afgedankte band wordt vervolgens opgehaald voor Granuband of een andere RecyBem-gecertificeerde inzamelaar, en nuttig toegepast. Tenminste 80% van het gewicht wordt hergebruikt.

Het lukt natuurlijk niet altijd om een oude band in te ruilen voor een nieuwe. Consumenten hebben soms oude, versleten (winter)banden in de garage liggen waar ze geen raad mee weten. Het gaat dan vaak om banden van auto’s die niet meer in hun bezit zijn. In zo’n geval brengen de afvaldepots, milieupleinen of milieustraten van gemeenten uitkomst. Daar nemen ze afgedankte banden gratis in, mits de banden niet meer om de velg zitten. Consumenten mogen maximaal vier ‘schone’ banden inleveren. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

In principe gaan gemeenten ervan uit dat voor deze banden een afvalbijdrage is betaald. In het buitenland wordt echter geen verwijderingsbijdrage over autobanden geheven. Het is daarom raadzaam om banden die in het buitenland zijn gekocht, of uit een ander land zijn geïmporteerd, aan te melden bij RecyBEM en alsnog de in Nederland verplichte afvalbeheersbijdrage te betalen.

Granuband-Inleveren-autobanden

It’s a new life

Granuband werkt samen met 38 gemeenten en vele honderden autobedrijven, dealers en bandenspecialisten. We leveren grote en kleine containers waarin de banden kunnen worden verzameld. Als ze vol zijn, halen we de containers op en recyclen we de banden. Banden die nog goed en veilig zijn, verkopen we door aan het buitenland. De overige banden behandelen we als schrot. We scheiden en verkopen de materialen (nylon, staal en rubber) of maken er zelf nieuwe circulaire rubberproducten van.

In Nederland voorkomen we met elkaar dat oude autobanden rondslingeren in het milieu. Ook zorgen we er samen voor dat er minder primaire grondstoffen onttrokken hoeven te worden aan de natuur en dat de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk wordt vermeden. Volgens het principe ‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’ zamelen RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven jaarlijks ruim 9 miljoen gebruikte banden in. Meer dan de helft van de ingezamelde banden heeft een nieuw leven gekregen door hergebruik van grondstoffen in nieuwe toepassingen. Nog eens meer dan een derde van de banden heeft een tweede leven gekregen als occasionband.

It’s a new life.

En dat voelt goed!

Andere productgroepen 

Granuband vlinder

Laat Granuband uw oude banden afvoeren

Laura Jaspers

Bel Laura!
Sales Support Inzameling