Skip to content
Menu

PRIVACYSTATEMENT

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website www.granuband.com. Graag willen wij u informeren over ons privacybeleid.

Per 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd in de Algemene verordening gegevensbescherming en mogen wij uw gegevens niet langer bewaren zonder uw expliciete toestemming. Granuband heeft de actuele wet- en regelgeving opgenomen in haar privacybeleid. Granuband past organisatorische, juridische en technische maatregelen toe conform actuele wijzigingen in privacy regel- en wetgevingen. 

Wanneer Granuband is gevraagd een opdracht uit te voeren verwerken wij gegevens op grond van deze specifieke opdracht. De wettelijke grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die wij zijn aangegaan met u als opdrachtgever en betrokkene. Als blijkt dat bij het uitvoeren van de opdracht wij specifiek en uitdrukkelijk gegevens van betrokkenen verwerken met derden dan maken wij in onze opdrachtovereenkomst specifieke afspraken hierover en leggen deze vast in een verwerkersovereenkomst. 

Als Granuband is gevraagd een wervings- en selectieprocedure op te starten of u stuurt Granuband een open sollicitatie dan zullen wij relevante gegevens bij u opvragen zodat wij deze procedures succesvol kunnen uitvoeren. Door u in te schrijven of ons uw sollicitatie en/of cv te sturen geeft u ons toestemming deze gegevens te verwerken. De persoonsgegevens die wij vervolgens verder verwerken zijn uw naam, adresgegevens, contactgegevens (zoals uw e-mailadres) en uw curriculum vitae.

Deze persoonsgegevens zullen wij intern gebruiken voor het selecteren van een geschikte kandid(a)at(e) voor onze opdrachtgever. Om uw persoonsgegevens goed te beveiligen hebben wij fysieke, elektronische, technische en organisatorische procedures ingericht. 

Na uw toestemming zullen wij uw gegevens in beginsel voor een periode van maximaal twee jaar bewaren. Eventuele wijzigingen die tussentijds plaatsvinden in uw situatie kunt u uiteraard aan ons doorgeven. Na twee jaar zullen wij ofwel uw gegevens verwijderen, ofwel u opnieuw benaderen om u verder te infomeren en indien van toepassing opnieuw toestemming vragen uw persoonsgegevens nog langer in ons bestand op te nemen. 

Granuband registreert gegevens over het gebruik van de website. Dit zijn onder andere gegevens over bezoekersaantallen en bezochte pagina’s. Met deze gegevens kan Granuband de website verbeteren en aanpassen op de algemene wensen van de gebruiker. Daarbij worden geanonimiseerde gegevens van Google Analytics gebruikt. Deze gegevens worden niet opgeslagen en niet verder verwerkt. Granuband gebruikt geen cookies of andere vergelijkbare technieken.

Verder willen wij u informeren dat wij geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens. 

Eventuele vragen over ons privacybeleid, inzage in uw gegevens of klachten kunt u sturen naar info@granuband.com.