Skip to content
Menu

Groeiende noodzaak: geen afval maar grondstof

De hoeveelheid afgedankte autobanden blijft groeien. Daarmee groeit ook de noodzaak om deze banden op een hoogwaardige manier te verwerken tot circulaire rubberproducten. Dat is waar Granuband dag in dag uit aan werkt. Nieuwe regels vanuit Europa zijn van cruciaal belang.

Deel deze pagina op social media

Onbenut potentieel

Jaarlijks komen er in Europa ongeveer 3 miljoen ton banden aan het einde van hun levensduur. In Nederland is dat een dikke 85 duizend ton, zo’n 9,5 miljoen banden. Hoewel de EU sinds 2003 het storten van banden heeft verboden, blijft de bandensector een groeiende uitdaging vormen op weg naar een klimaatneutrale toekomst tegen 2050.

Om een idee te geven: In Europa wordt op dit moment voor één gerecyclede band, één band verbrand voor energieterugwinning. Dat betekent dat in Europa een rubberberg van 1,5 miljoen ton als brandstof worden gebruikt. Hierbij gaan waardevolle grondstoffen (rubber, staal en textiel) verloren. Het onbenutte potentieel is enorm.

Herwonnen grondstoffen uit afgedankte autobanden

Sleutelrol voor Europese wetgeving

Ondertussen neemt het aantal end-of-life banden alleen maar toe. Dit komt mede door de sterk groeiende populariteit van elektrische voertuigen, waarvan de banden dubbel zo snel slijten omdat ze zoveel zwaarder zijn. Dat maakt de EU-wetgeving voor duurzame producten des te urgenter. Wetgeving speelt immers een sleutelrol in de levenscyclus van producten, van ontwerp tot einde-afvalverwerking.

Hier op het terrein van Granuband in de Port of Amsterdam, lopen wij er bijvoorbeeld tegenaan dat wet- en regelgeving nog niet afgestemd zijn op een circulaire economie.

Maarten van Randeraat, oprichter en eigenaar van Granuband: “Het wordt tijd voor een constructieve dialoog tussen de overheid en het bedrijfsleven om vast te stellen wanneer een product een einde afvalstatus krijgt. Het is van cruciaal belang om concreet invulling te geven aan de doelstelling om tegen 2050 een circulaire economie in Nederland te realiseren.”

EU-regels voor duurzame producten

Begin december 2023 bereikten onderhandelaars van het Europese Parlement en de Europese Raad overeenstemming over aanvullingen op de ‘ecodesign’-regels uit 2022. Producten moeten volgens deze regels “duurzamer en betrouwbaarder worden, gemakkelijker te hergebruiken, te upgraden, te repareren en te recyclen, en minder hulpbronnen, energie en water gebruiken”.

Nieuw is dat de regels ook voor bepaalde productgroepen gaan gelden. Een aantal producten, waaronder banden, krijgt prioriteit. Dat betekent dat bandenproducenten al in de ontwerpfase rekening moeten houden met het hergebruik van een afgedankte band. Een belangrijke stap in de circulaire keten van rubberproducten!

Europees parlementslid Alessandra Moretti: “Het is tijd om een ​​einde te maken aan het model van ‘nemen, maken, weggooien’. Dat is zo schadelijk voor onze planeet, onze gezondheid en onze economie. Nieuwe producten zullen worden ontworpen op een manier die iedereen ten goede komt, die onze planeet respecteert en het milieu beschermt.”

Vastberaden blijven investeren

Marco Alderlieste, General Manager van Granuband: “Nieuwe regels vanuit Europa zijn van cruciaal belang. Ook voor onze duurzaam gerecyclede rubbergranulaat en de gebonden rubberproducten die wij ervan maken, moet het speelveld duidelijk worden. Terwijl we vooruitkijken, blijven we vastberaden om de steeds groter wordende rubberafvalberg zo hoogwaardig mogelijk te verwerken. Door te investeren in nieuwe technologieën, innovatieve producten, kennisdeling en ketensamenwerking. Om een afvalvrij 2050 werkelijk voor elkaar te krijgen moeten we samenwerken. Niet alleen met beleidsmakers maar ook met alle stakeholders in de branche.”

Granuband vlinder

Meer weten over onze producten?